Banks: ธนาคาร ธกส

กู้เงินสร้างบ้านผ่านการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 9.95-13.95% ต่อปี
อายุผู้กู้
ช่วง 20-65 ปี
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

ขอสินเชื่อเกษตรกร เลือกสมัครสินเชื่อธนาคาร ธกส

ประกอบการอาชีพเกษตรกร ยังไม่มีการเข้าเป็นลูกค้ากับทางธนาคาร ธกส ต้องการอยากสมัครใช้บริการธนาคาร ธกส อยากทราบถึงข้อมูลธกส เป็นธนาคารประเภทใด สินเชื่อกับทางธนาคาร ธกส สินเชื่อเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง กู้ยื่นเพื่อวัตถุประสงค์ต่อยอดอาชีพ หรือใช้จ่ายในครัวเรือน จะเลือกสมัครสินเชื่อประเภทไหนดี รวมถึงหากเป็นเกษตรกรผู้ใช้งานใหม่ ต้องการเปิดบัญชี ธกสอย่างไร บทความนี้นำข้อมูลมาประกอบการสมัครไว้แล้ว ติดตามอ่านรายละเอียดกันได้เลย

ธกส คือธนาคารอะไร เกษตรกรถึงให้ความสนใจสมัครเข้าใช้บริการธนาคาร ธกส

ธนาคาร ธกสที่หลายคนคุ้นเคย มีความเป็นมาจากชื่อธกส ย่อมาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นั้นออกแบบเพื่อให้บริการกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างสะดวก หากถามว่าธกส เป็นธนาคารประเภทใด เป็นธนาคารที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐวิสาหกิจ โดยจุดเด่นนั้นให้เข้าสมัครเปิดบัญชีเงินฝาก หรือจะทำการกู้เงิน ธกสก็มาพร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษ มีหลายประเภทสินเชื่อให้ยื่นกู้ เพื่อต่อยอดอาชีพเกษตรกรได้มีเงินสำรองหมุนเวียน

สนในยื่นขอสินเชื่อธนาคาร ธกส เลือกสมัครสินเชื่อธนาคาร ธกสประเภทไหนดี

บริการด้านการเงินของธกส นั้นมีหลายประเภทสินเชื่อแทนคุณ สินเชื่อเงินกู้ธนาคาร ธกสสำหรับผู้ที่เป็นทายาทเกษตรกรเข้ายื่นกู้ เพื่อทำการประกอบอาชีพเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น หรือจะกู้เพื่อปิดหนี้ที่เป็นภาระก็ดี ผ่อนจ่ายคืนไม่เกิน 15 ปี หรือจะเป็นการสมัครสินเชื่อเงินกู้สายฝัน สร้างอาชีพธนาคาร ธกส เงินกู้สำหรับเกษตรกรผู้ที่ต้องการขยับขยาย เงินทุนกว่า 100,000 บาท สามารถช่วยได้ ทั้งยังมาพร้อมกับดอกเบี้ยไม่เกิน 4%

เปิดบัญชี ธกสผ่านแอพ ธกส โดยไม่ต้องไปที่สาขาธนาคาร ธกสได้หรือไม่

สะดวกสบายกับการเปิดบัญชีออนไลน์ด้วยตนเอง ไม่ต้องไปที่สาขาของธนาคาร ธกส เพียงมีแอพพลิเคชั่นธนาคาร ธกส A-Mobile สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน E- KYC จากนั้นทำการยืนยันตัวตนผ่านแอพด้วยการ แสกนใบหน้าของตนเอง แต่หากเป็นผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนผ่าน E- KYC ต้องดำเนินการให้เสร็จก่อน ถึงจะทำการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร ธกส A-Mobile ได้ เมื่อดำเนินการเสร็จสินเชื่อเรื่องเปิดบัญชีแล้ว สามารถเข้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพ ธกสได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะโอนเงิน หรือเช็คเงิน ธกสแบบออนไลน์

เชื่อว่าเกษตรกรรายใหม่ที่พึ่งเข้าใช้งานกับธนาคาร ธกส หากได้ศึกษาข้อมุลจากบทความนี้แล้ว เชื่อว่าคงพอจะทำความเข้าใจ และรู้ถึงการบริการของธนาคารแล้วบ้าง แต่เพื่อต้องการข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อธนาคาร ธกสใกล้บ้าน โดยมีทั้ง ธกส สาขานอกห้างและธนาคาร ธกส ในห้าง หากถามว่าธกส มีกี่สาขาทั่วประเทศบอกเลยว่ามีกว่า 95 สาขาทั่วประเทศ

Scroll to Top