เช็คด่วน! สินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่าย สนใจสมัครสินเชื่อบ้าน

ต้องการกู้ซื้อบ้านสินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่าย 2024

ในปี 2567 หลายคนที่กำลังต้องการกู้เงินซื้อบ้านกำลังมองหาว่าสินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่าย 2567 ซึ่งจากการเปรียบเทียบข้อมูลของสินเชื่อบ้านที่สามารถให้วงเงินสูงและมีการอนุมัติง่ายไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านกสิกรไทย สินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์หรือสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินหากจะถามว่าสินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่ายคงจะเป็นเรื่องยากเนื่องจากการที่สินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่ายหรือยากนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียวแต่การที่สินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่ายหรือยากจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้านและเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอกู้เงินซื้อบ้านเป็นสำคัญ

สินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่ายและเอกสารการขอกู้เงินซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

สินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่าย pantip ได้มีการโพสข้อความปรึกษาสินเชื่อบ้านผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งสรุปได้ว่าการที่สินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่ายคุณสมบัติของผู้ซื้อบ้านจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีรายได้หรือฐานเงินเดือนขั้นต่ำเพียงพอต่อการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านโดยผู้ที่ต้องการกู้เงินซื้อบ้านจะต้องมีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังต่อ

ไปนี้คือ เอกสาส่วนบุคคล เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ส่วนเอกสารยืนยันรายได้จะใช้สลิปเงินเดือนในเดือนล่าสุดหรือเอกสารใบรับรองเงินเดือนก็ได้ ส่วนเอกสารอื่น ๆ ที่จะต้องใช้ในการยื่นขอสินเชื่อบ้านได้แก่ เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่ายที่สุดจะต้องมีการยื่นเอกสารหลักประกันได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายและหนังสือสัญญามัดจำพร้อมทั้งแสดงแผนที่ทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกันในการประกอบการขอสินเชื่อบ้านด้วย

สินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่ายและมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร

การยื่นขอกู้เงินซื้อบ้านนอกจากจะดูว่าสินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่ายแล้วสิ่งที่จะต้องนำมาตัดสินใจว่าควรที่จะขอสินเชื่อบ้านที่ไหนดีคือการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่เราต้องการยื่นขอสินเชื่อบ้านซึ่งโดยทั่วไปแล้วการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยในสองรูปแบบด้วยกันคือ การคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านแบบคงที่ ซึ่งจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา การคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วงแรกเท่านั้น และการคิดอัตราคงที่แบบขั้นบันได ส่วนแบบที่สองคือการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านแบบลอยตัวซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบข้อมูลสินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่ายและมีการคิดดอกเบี้ยที่ถูกเราค่อยตัดสินใจในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารนั้นในภายหลังก็ได้

Scroll to Top