เช็คดอกเบี้ยบัตรเครดิตในปี 2024 สมัครบัตรเครดิตดอกเบี้ยแพงไหมเช็คเลย!

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต 2024 สมัครบัตรเครดิตที่ไหนให้ดอกเบี้ยต่ำ

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตคืออะไรหลายคนที่กำลังตัดสินใจในการสมัครบัตรเครดิตในปี 2024 อาจจมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตคือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายวงเงินของบัตรเครดิตซึ่งดอกเบี้ยบัตรเครดิตจะถูกควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงการคลังและแบงค์ชาติ และถ้าหากจะถามว่าสมัครบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินที่ไหนดีที่มีการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตต่ำที่สุดเราจะต้องมีการศึกษาข้อมูลของดอกเบี้ยบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ดีว่าการคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ทุกธนาคารที่เราสนใจมีการคิดคำนวณดอกเบี้ยแบบไหน ซึ่งดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ดีที่สุดจะต้องมีการคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตต่ำกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ต่อปีและเป็นการคิดแบบลดต้นลดดอก ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการคิดค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงินต่าง ๆ เมื่อรวมกับดอกเบี้ยแล้วจะต้องไม่สูงเกินไปจึงจะถือว่าเป็นบัตรเครดิตที่ดีที่สุดได้

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต 2567 มีวิธีการคํานวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างไร

การคิดคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตซึ่งไม่ว่าจะเป็นการการคิดอัตราดอกเบี้ย

บัตรเครดิตทุกธนาคารหรือบัตรเครดิตไม่จํากัดวงเงินจะมีวิธีคิดในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตแยกออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ การคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตกรณีที่มีการจ่ายเงินในการผ่อนชำระสินเชื่อตรงเวลาจะมีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโดยการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยต่อปีคูณด้วยจำนวณวันที่นับจากวันที่บันทึกรายการจนถึงก่อนวันที่นัดชำระ 1 วันหารด้วยจำนวนวันใน 1 ปี และการคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตในแบบที่สองคือ การคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตในกรณีที่มีการค้างชำระโดยจะนำดอกเบี้ยคงค้างชำระคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยต่อปีคูณด้วยจำนวนวันจากวันที่ชำระขั้นต่ำจนถึงสรุปยอดบัญชีถัดไปหารด้วยจำนวนวันใน 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการคิดคํานวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่มีการใช้กันโดยทั่วไป

การทำบัตรเครดิตมีข้อควรทราบในการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างไรบ้าง

การทำบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นการสมัครบัตรเครดิตผ่านทางระบบออนไลน์หรือการสมัครบัตรเครดิตกับทางสาขาของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ มีข้อที่เราควรทราบเกี่ยวกับดอกเบี้ยบัตรเครดิตคือดอกเบี้ยบัตรเครดิตและค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายวงเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 16 เปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับดอกเบี้ยบัตรเครดิตในแต่ละช่วงได้เหมือนกันซึ่งเราจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของสถาบันการเงินทุกครั้งก่อนมีการตัดสินใจในการสมัครบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินดังกล่าว

Scroll to Top